ASFALTTJENESTER AV HØY KVALITET
– TIL RETT PRIS OG TIL RETT TID!

Brani Asfalt har dyktige og erfarne asfaltører som utfører alle former for asfaltering for offentlige og private kunder. Alt fra asfaltering av kilometerlange veistrekninger til legging av asfalt på mindre veier/gårdsplasser/gang- og sykkelstier, lapping av hull i asfalt, fresing av asfalt og asfaltkanter m.m. Fagkunnskap, godt forarbeide og god logistikk er avgjørende for et godt resultat. Topp moderne maskiner og utstyr bidrar også til rasjonelle og bærekraftige løsninger. Brani Asfalt er en totalleverandør av asfalttjenester på hele Østlandet. 
Les mer om hva vi kan tilby her.

EGEN ASFALTPRODUKSJON

Vi produserer egen asfalt på et av Norges mest miljøvennlige asfaltverk på Snarum Pukkverk i Vikersund. Asfaltverket vil kunne produsere opptil 200 tonn asfalt per time, med tre tonns mixer og 350 tonn lagersiloer for ferdigprodusert masse. Det moderne anlegget gir lavere energiforbruk og utslipp samt bedre arbeidsmiljø for asfaltarbeidere. Ta kontakt i dag for en gratis uforpliktende befaring med påfølgende tilbud. 
Les mer om asfaltverket her.

VI TAR MILJØET PÅ ALVOR

Brani Asfalt jobber kontinuerlig med miljømessige og bærekraftige løsninger i asfaltindustrien. Miljøvennlig asfaltproduksjon er et viktig fokusområde for å redusere miljøpåvirkningen fra asfaltindustrien. 
Les mer om vårt fokus på miljøet her
.