Vi tar miljøet på alvor

Vi eier et av Norges mest miljøvennlige asfaltverk

Vi produserer asfalt med høyt innslag av gjenbruk

prev next

Bærekraftige løsninger

Brani Asfalt jobber kontinuerlig med miljømessige og bærekraftige løsninger i asfaltindustrien. Miljøvennlig og klimavennlig asfaltproduksjon er et viktig fokusområde for å redusere miljøpåvirkningen fra asfaltindustrien. Vi eier et av Norges mest miljøvennlige asfaltverk på Snarum Pukkverk i Vikersund og kan produsere asfalt med opptil 20-25 prosent innslag av gjenbruksasfalt.


Resirkulering av asfalt: 
Gamle asfaltdekker kan knuses og resirkuleres for å produsere ny asfalt. Dette reduserer behovet for utvinning av nye råmaterialer og reduserer mengden avfall som sendes til deponi.
 

Lavtemperaturasfalt: 
Tradisjonell asfaltproduksjon krever høye temperaturer, noe som fører til høy energiforbruk og utslipp av drivhusgasser. Lavtemperaturasfalt er en innovativ teknologi som reduserer produksjonstemperaturen betydelig, noe som sparer energi og reduserer utslippene.

Bruk av alternative bindemidler: 
Tradisjonell asfalt bruker petroleumbaserte bindemidler. Ved å utforske og implementere alternative bindemidler som biobaserte bindemidler eller gjenbruksmaterialer, kan industrien redusere avhengigheten av fossile ressurser og begrense miljøkonsekvensene.

Redusert CO2-utslipp: 

Brani Asfalt jobber kontinuerlig med utvikling av mer effektive produksjonsmetoder og teknologier som vil bidra til å redusere utslippene av CO2 og andre skadelige gasser under asfaltproduksjonen.

Permeabel asfalt: 
Tradisjonell asfalt er vanntett, noe som fører til overflateavrenning og potensiell forurensning av vannressurser. Permeabel asfalt tillater derimot gjennomtrengning av vann i underliggende jordlag, og bidrar til å redusere avrenning og forbedre vannkvaliteten.

Utvidet levetid og vedlikehold: 
Bedre design og kvalitetssikring av asfaltdekker kan bidra til å forlenge levetiden og redusere behovet for hyppige reparasjoner eller utskifting. Dette reduserer ressursforbruket og avfallet knyttet til asfaltkonstruksjon.


Innovasjon og forskning: 
Kontinuerlig forskning og utvikling av nye materialer, produksjonsprosesser og teknologier er avgjørende for å finne mer miljøvennlige og bærekraftige løsninger i asfaltindustrien.