Kvalitet, bærekraft og effektivitet

Kvalitet, bærekraft og effektivitet

prev next

Iso-sertifiseringer

Brani Asfalt er opptatt av å sikre at veier og infrastruktur bygges på en måte som er tryggere, mer pålitelig og mindre skadelig for miljøet. I asfaltbransjen er ISO-sertifiseringer viktig for å oppnå høy standard på kvalitet, bærekraft og effektivitet og å bidra til å forme fremtiden for bransjen ved å legge grunnlaget for en sikrere, mer pålitelig og bærekraftig infrastruktur for kommende generasjoner. Vi har følgende ISO-sertifiseringer:
 

ISO 9001 - KVALITETSSIKRING 
ISO 9001 er en internasjonal standard for kvalitetsstyringssystemer. I asfaltbransjen hjelper denne sertifiseringen organisasjoner med å oppnå konsistens og forutsigbarhet i produksjonen av asfaltprodukter. Dette bidrar til å minimere feil og avfall, øke produktiviteten og øke kundetilfredshet.
Se sertifikat for ISO 9001 her.
 

ISO 14001 - MILJØHENSYN
ISO 14001 er en standard for miljøstyringssystemer. Asfaltproduksjon kan ha betydelige miljøpåvirkninger, inkludert ressursforbruk og utslipp. ISO 14001 hjelper organisasjoner med å identifisere og håndtere miljøaspekter og risikoer, redusere negative miljøpåvirkninger, og fremme bærekraftige praksiser, som resirkulering av asfaltmaterialer.
Se sertifikat for ISO 14001 her.
 

ISO 45001 - ARBEIDSHELSE OG -SIKKERHET 
ISO 45001 er en standard for styringssystemer for arbeidshelse og -sikkerhet. Arbeidsulykker er en bekymring i asfaltbransjen, gitt de farer som er involvert i produksjon og plassering av asfalt. ISO 45001 hjelper organisasjoner med å etablere et trygt arbeidsmiljø, redusere risikoen for ulykker og sikre at ansatte er kompetente og opplært til å utføre jobben sin sikkert.
Se sertifikat for ISO 45001 her.