Top Image

Brani styrker administrasjonen og ansetter Anette Bråthen som Administrasjon- og HMS-leder

Anette Bråthen

Som en del av Branis satsing skal vi styrke og strukturere administrasjonen. Vi har derfor ansatt Anette Bråthen som Administrasjon- og HMS-leder fra 1. februar 2024. Hun jobber i dag i Veidekke og kjenner asfaltbransjen godt. Hun vil få hovedansvaret for HMS, regnskapsføring og prosjektregnskapet. Vi ønsker henne hjertelig velkommen!