Top Image

Brani asfalterer Buskerud

Kontrakter verdt 70 millioner

Brani Asfalt har fått asfaltoppdrag for kommuner verdt 70 millioner kroner. Modum kommune og Øvre Eiker kommune har i fellesskap tildelt Brani Asfalt en toårig rammeavtale om asfaltering av kommunale veier og plasser. Avtalen inneholder opsjoner på ytterligere to ettårsperioder, samt at Lier kommune har mulighet til å tiltre avtalen dersom den ønsker. I tillegg har Flesberg kommune i Numedal tildelt Brani en fireårig rammeavtale om asfaltering av veier og plasser i kommunen.Les mer her: Byggeindustrien / Byggfakta / Veier24 / DT(+)