Top Image

Det går raskt fremover!

Snarum pukkverk

Tomtearbeidet til asfaltverket for Brani Asfalt fortsetter i høy fart hos Snarum Pukkverk.

Les mer om prosjektet her: Anlegg&Transport / Byggeindustrien / Byggfakta / Veier24 / DT(+)