Asfaltering av 5050 kvm med løpebane og tilstøtende anlegg

Asfaltering 5050 kvm med løpebane og tilstøtende anlegg

Asfaltering 5050 kvm med løpebane og tilstøtende anlegg

Asfaltering 5050 kvm med løpebane og tilstøtende anlegg

Asfaltering 5050 kvm med løpebane og tilstøtende anlegg

prev next

Lambertseter Stadion

Banen ble først frest ned 4 cm av Asfaltfres AS, deretter lagt 4 cm DA11, drensasfalt. Hele banen blir overlagt med Polytan løpebane dekke.

Høye krav til nøyaktighet. Tillat avvik var 6 mm pr. 4 meter.
Hele banen ble lasermålt ved ferdigstillelse, størst avvik totalt, på 400 m løpebane var 10 mm. Altså godt innenfor krav.